In het inmiddels beruchte Arena Arrest is het risico, van een werkgever die zijn werknemer inzet als bestuurder van een motorrijtuig tijdens werktijd, nog eens goed belicht.

De werkgever is aansprakelijk voor schade welke een werknemer, als bestuurder van een motorrijtuig lijdt, tijdens werktijd. Deze aansprakelijkheid van de werkgever wordt niet vergoed op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of motorrijtuigverzekering. Dit hiaat wordt afgedekt op een zgn. Schadeverzekering voor bestuurders, WEGAM-verzekering of Arena-Arrest verzekering.

Een onmisbare verzekering voor werkgevers die werknemers op of in motorvoertuigen en of werkmaterieel heeft zitten.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.