Met een collectieve Ongevallenverzekering krijgt uw werknemer (of zijn nabestaanden) een eenmalige uitkering als hij door een ongeval overlijdt of door een ongeval voor altijd invalide blijft.
 
De collectieve Ongevallenverzekering is voor werkgevers die hun werknemers een uitkering willen geven als ze een ongeval krijgen. In steeds meer cao’s is het aanbieden van een ongevallenverzekering een verplichting voor de werkgever. Het is hoe dan ook een arbeidsvoorwaarde die past bij goed werkgeverschap.
 
U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen: 

  • u bent alleen verzekerd voor ongevallen die op het werk gebeuren, en onderweg van huis naar het werk en terug; 
  • u bent verzekerd voor alle ongevallen van een werknemer. U bent dus 24 uur per dag verzekerd. 

 

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.