Deze verzekering dekt de schade aan uw roerende inrichting en voorraad binnen uw bedrijf.

De inrichting van uw bedrijf zoals de productielijn, kantoorinrichting, stellingen, de voorraad, half gereed staande producten, goederen in consignatie, het kan allemaal beschadigd raken door brand, storm, waterschade, diefstal.

Afhankelijk van het soort goederen kan de verzekeraar eisen stellen met betrekking tot inbraak- en brandpreventie.

De waarde van de verzekerde goederen kunt u het beste laten vaststellen middels een taxatie volgens art.7:960 BW.

Wij bieden u een ruime keuze in verzekeraars, elk met haar eigen premiestelling en voorwaarden. Laat u door ons informeren!

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.