Deze verzekering dekt de schade door  een stilstand na een gedekt evenement, zoals  door brand, storm, diefstal, aanrijding. 
Uw bedrijf produceert niets, de omzet loopt terug, uw nettowinst daalt en uw vaste lasten blijven doorlopen. 

Hierbij moet u dus vooraf inventariseren of u na een schade direct door kunt, of dat u snel naar een vervangende locatie kunt verhuizen.
Heeft u een machinepark of productielijn welke snel vervangen kan worden, of bent u afhankelijk van 1 specifieke machine.

U kunt de periode van stilstand waarover de verzekering dient uit te keren op een uitkeringsduur van 52 of 104 weken zetten, afhankelijk van het soort bedrijf dat u exploiteert.

Denk u hierbij ook aan het risico dat uw toeleverancier schade lijdt waardoor u geen goederen geleverd krijgt, of als een trekpleister in uw omgeving een calamiteit overkomt waardoor er minder winkelend of recreërend publiek komt.

Voor een continuatie van uw bedrijf na een schade is deze verzekering een must.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.