Het pand dat u bezit dient verzekert te worden tegen alledaagse risico's van brand, storm, waterschade, diefstal of aanrijding.
Een taxatie om de verzekerde herbouwwaarde vast te stellen voorkomt discussie bij schade.

Zodra u een pand bezit en deze verhuurt, is het van belang welke activiteiten in het pand worden uitgevoerd. Bij verhuur dient u rekening te houden met het risico van aansprakelijkheid als verhuurder van onroerend goed.

Tevens heeft u de mogelijkheid om de huurpenningen mee te verzekeren. 
De bestemming van het pand heeft ook weer zijn weerslag op de premiestelling.

Ook bij de verzekering van het pand spelen preventie-eisen een rol. Denkt u daarbij aan voldoende goedgekeurde brandblusmiddelen, de elektrische installatie, afvalbehandeling en inbraakpreventie.

Elke verzekeraar heeft haar eigen premiestelling en voorwaarden.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.