Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid welke u als bedrijf heeft ten opzichte van derden en ten opzichte van uw personeel, of schade veroorzaakt door  uw personeel tijdens diensttijd. 
Termen als "Goed Werkgeversschap", de productaansprakelijkheid zijn op deze verzekeringsdekking van toepassing. 

Alleen materiële- en letselschaden vallen onder de dekking van deze polis. Onder andere zuivere vermogensschade, schade door wanprestatie en contractuele aansprakelijkheid zijn uitgesloten van deze verzekering.
Een juiste aansluiting op uw leverings- en handelsvoorwaarden is van belang.

De premie wordt bepaald op de hoedanigheid van uw bedrijf, uw loonsom en de geschatte omzet.
Aangezien er vele bedrijfstakken zijn, heeft elke polis zijn specifieke kenmerken welke voor uw bedrijfstak of beroep van toepassing is.
Wij kunnen offertes verzorgen voor het midden en klein bedrijf, de ZZP-er, en de grote industriële risico's via tal van verzekeraars en beursmakelaars.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.