Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid welke u als bedrijf heeft ten opzichte van derden en ten opzichte van uw personeel, of schade veroorzaakt door  uw personeel tijdens diensttijd. 
Termen als "Goed Werkgeversschap", de productaansprakelijkheid zijn op deze verzekeringsdekking van toepassing. 

Alleen materiële- en letselschaden vallen onder de dekking van deze polis. Onder andere zuivere vermogensschade, schade door wanprestatie en contractuele aansprakelijkheid zijn uitgesloten van deze verzekering.
Een juiste aansluiting op uw leverings- en handelsvoorwaarden is van belang.

De premie wordt bepaald op de hoedanigheid van uw bedrijf, uw loonsom en de geschatte omzet.
Aangezien er vele bedrijfstakken zijn, heeft elke polis zijn specifieke kenmerken welke voor uw bedrijfstak of beroep van toepassing is.
Wij kunnen offertes verzorgen voor het midden en klein bedrijf, de ZZP-er, en de grote industriële risico's via tal van verzekeraars en beursmakelaars.

Documenten

Dienstenwijzer MKB

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.