Deze verzekering dekt de zuivere vermogensschade welke u door het uitoefenen van uw beroep kunt maken. 

Een aantal beroepen brengen specifieke risico’s met zich mee zoals advocaat, artsen, consultancy, assurantiën en makelaardij, ICT, medici, procureurs, accountancy, architecten of ingenieurs.
De hoogte van een schade is vooraf moeilijk in te schatten gezien de gevolgen van een verkeerde (financiële) beslissing of ingreep.

Deze verzekering moet een aanvulling zijn op de handels- of leveringsvoorwaarden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of wenst u een vrijblijvende aanbieding? Laat u door ons informeren!

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.