Voor u, als ondernemer of zelfstandige, dient u zelf uw arbeidsongeschiktheidsuitkering te verzekeren. Hier zijn vele variaties in mogelijk en is afhankelijk van verschillende uitgangspunten zoals, het arbeidscontract met uw BV, de hoogte van uw nettowinst of hetgeen u privé reeds reserveert.

Wij zullen samen met u vooraf inventariseren wat de beste oplossing is conform uw wensen. Binnen onze range van producten kennen wij de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor tal van beroepen, van traditionele ambachten tot artiesten of sporters.

Het criterium arbeidsongeschiktheid-, sommen- of schadeverzekering, correctiebepaling bij arbeidsongeschiktheid, de vrijwillige verzekering bij het UWV zijn onderwerpen welke het nodig maakt hier kritisch naar te kijken.

Er zijn veel factoren die direct van invloed zijn op de hoogte van de premie bij aanvang en gedurende de looptijd van de verzekering.

Deze verzekering valt onder de noemer complexe producten, wat betekent dat onze verdiensten apart aan u gedeclareerd worden.
Wij geven u vooraf aan wat deze verdiensten zijn en wat wij voor u doen bij het sluiten en tijdens de looptijd van deze verzekering.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

U wilt een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico's en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
- Heeft u de verzekering nodig?
- Hoeveel premie betaald u voor de verzekering?
- In welke situaties keert de verzekering uit?
- In welke situaties keert de verzekering niet uit?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.