Wat als de betaling uitblijft?
Als u zaken doet met een buitenlandse klant gaat het vaak zo: u levert de goederen, stuurt een factuur en uw afnemer maakt het geld over. Maar wat als de betaling uitblijft? In zo’n geval biedt een kredietverzekering uitkomst.

Wat is een kredietverzekering?
Om zeker te weten dat u uw geld krijgt als u levert op rekening, kunt u een kredietverzekering nemen. U betaalt dan een premie over uw omzet. Als uw klant niet kan betalen, krijgt u het geld uitbetaald van uw verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij neemt de vordering over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen. Een kredietverzekering kunt u alleen afsluiten als u levert aan zakelijke klanten.

Vormen van kredietverzekering

 • verzekering per transactie: als u af en toe een groot bedrag van een klant ontvangt;
 • verzekering per debiteur: als u een klant heeft waarvan u regelmatig grote bedragen ontvangt;
 • kredietverzekering per land: als u voornamelijk zakendoet met klanten uit 1 of enkele landen;
 • omzetverzekering: de meest uitgebreide kredietverzekering, waarmee u uw hele omzet verzekert tegen niet-betalende klanten.
   

Wat kost een kredietverzekering?
De premie hangt af van de vorm die u kiest. De omzetverzekering is de duurste variant, hierbij betaalt u een premie tussen de 0,3 en 0,8% van uw omzet. Wilt u een transactie verzekeren, dan betaalt u vaak een premie van 2% van de transactiewaarde. Verzekeringsbedrijven bepalen de hoogte van de premie aan de hand van:

 • omzetvolume;
 • het aantal debiteuren (spreiding van risico);
 • het gedekte percentage bij schade-uitkering (vaak tussen 75% en 85%);
 • het vestigingsland van uw debiteuren;
 • de hoogte van uw eigen risico.

 

 

Documenten

Dienstenwijzer MKB

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.