Photo Credit: NiederlandeNet via Compfight cc

Wietkwekerij in jouw pand? De gevolgen zijn aanzienlijk!

Een wietkwekerij wordt soms ontdekt door brand die ontstaat door gesjoemel met elektriciteit (omleidingen / bypasses). De schade die hierdoor is ontstaan is mogelijk niet verzekerd en ook de schade aan eventueel nabijgelegen percelen niet.

lees verder