Photo Credit: Carlos Octavio Uranga via Compfight cc

Zonder motorrijbewijs toch het motorgevoel ervaren?

U kent ze wel, van die driewielige motorrijtuigen waar je zonder motorrijbewijs toch het motorgevoel mee kunt ervaren. Maar klopt dit eigenlijk wel? De rijbewijsplicht in Nederland voor motorrijtuigen met drie wielen is aangepast en dat heeft, vooral voor nieuwe bestuurders, consequenties. Voor u in het kort enkele feiten op een rij.

 

lees verder