Photo Credit: ericneitzel via Compfight cc

Leaseauto: dagwaarde versus boekwaarde

U heeft een leaseauto en u verzekert deze op een reguliere motorrijtuigverzekering met de gebruikelijke afschrijving op basis van leeftijd van het voertuig. 

Bij totaal verlies van de auto kunt u geconfronteerd worden dat de dagwaarde van de auto (en dus ook de maximale vergoeding van de verzekering) behoorlijk minder is dan de boekwaarde in de leaseovereenkomst

lees verder