Photo Credit: Dougtone Flickr via Compfight cc

Groene kaart digitaal of op papier

Rijd je met de auto buiten de EU, dan moet je een internationaal erkend verzekeringsbewijs kunnen overleggen: de groene kaart. 

Bijna overal ter wereld ben je verplicht voor je auto, motor, camper of ander motorrijtuig een WA-verzekering af te sluiten. De verzekeraar stuurt je elk jaar een groene kaart (op papier of digitaal). Dit is het officiële, internationaal geaccepteerde verzekeringsbewijs. Hierop staat:

lees verder