Voor het melden van een schade vragen wij u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te verzenden. Een van onze schadespecialisten neemt dan uiterlijk de volgende werkdag contact met u op. 

U kunt een bijlage van maximaal 2Mb meesturen. Heeft u een groter bestand? Stuur dan het formulier zonder bijlage op en mail uw bijlage(n) naar info@acam.nl
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png bmp txt html pdf doc docx xls xlsx mov rar tar zip.

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. De databank van CIS wordt door verzekeraars en gevolmachtigd agenten onder meer gebruikt om de betrouwbaarheid van claims te kunnen beoordelen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.