Indien u inzage wenst in uw huidige pensioensituatie, bent u bij ons aan het juiste adres. Via uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) maken wij een overzicht zodat u een indicatie krijgt van uw toekomstig inkomen. Een handig hulpmiddel hierbij is de site www.mijnpensioenoverzicht.nl welke u middels u persoonlijke DigiD code kunt benaderen. Wij kunnen u daarnaast adviseren over waarde-overdracht of andere zaken welke betrekking hebben op uw pensioeninkomen.

Documenten

Algemene voorwaarden Acam Assurantiën B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door ACAM gedane hypotheekaanbiedingen,-offertes en -acceptaties daarvan en/of door ACAM gesloten overeenkomsten waarbij ACAM zich verplicht of de uitvoering van een opdracht.

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wij wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
- Welke pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
- Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
- Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
- Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op.
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.