Een recreatie huisverzekering  dekt schade aan uw recreatiehuis vergelijkbaar aan de woonhuisverzekering voor uw woonhuis. 

Een traditionele opstalverzekering en/of inboedelverzekering voor uw recreatiewoning is in de regel niet mogelijk. Een recreatiehuis wordt anders gebruikt en staat bloot aan andere risico's: zo zal een recreatiehuis minder gebruikt worden (en dus vaker leegstaan). Of wellicht (ook) verhuurd worden. Ook het toezicht is minder; braak/diefstal is in het algemeen gemakkelijker bij een recreatiewoning. De interne voorzieningen zijn ook niet geheel gelijk. Verzekeraars hebben daarom een aparte polis ontwikkeld voor een recreatiewoning. Uw spullen in de recreatiewoning kunt u meeverzekeren in de recreatie huisverzekering.

De recreatie huisverzekering wordt aangeboden met een beperkte of uitgebreide dekking. 

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.