Voor wie is de praalwagenverzekering?

• U bent eigenaar van een tractor of (vracht-)wagen die als praalwagen of als trekker van een praalwagen wordt gebruikt.
• U bouwt zelf een praalwagen.
• U bouwt samen met uw vrienden een praalwagen
• U organiseert als carnavalsvereniging een optocht van praalwagens.

Waarvoor bent u verzekerd? 
Met de praalwagenverzekering voorkomt u niet alleen dat u zelf financiële schade lijdt als gevolg van een ongeval met de praalwagen, maar zorgt u er ook voor dat áls er wat mis gaat, het slachtoffer goed opgevangen wordt. U kunt de praalwagenverzekering uitbreiden met een ongevallendekking voor de mensen die meerijden met de praalwagen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de praalwagenverzekering?

• Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.
• U kunt deelname aan meerdere optochten in één keer verzekeren.
• Als vereniging kunt u alle deelnemende praalwagens aan uw optocht verzekeren. In één keer. En zijn het er vijf of meer? Dan krijgt u korting op de premie.
• U kunt aanvullend een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten.
• U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Want uw dekking gaat in één dag voor de optocht en eindigt één dag na de optocht.
• U bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als de optocht start en/of eindigt in Nederland.
• Als u de verzekering afsluit, zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toont u aan met een APK-goedkeuring. Of met een verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig geen APK-keuring meer kan krijgen. 

Op welke momenten bent u verzekerd? Tijdens:
• deelname aan de optocht;
• de rit naar de startplaats van de optocht;
• het vervoer van de praalwagen na de optocht.

Meer dan 1 persoon (exclusief de bestuurder) op de praalwagen? LET DAN OP: 
Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar? Dan moet aan de volgende eisen voldaan te worden:

- De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
- De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig.

Wordt er niet aan deze eisen voldaan? Dan is het helaas niet mogelijk om een praalwagenverzekering af te sluiten. Deze eisen zijn vastgelegd in de voorwaarden. Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de maatschappij het recht de schade-uitkering te verhalen op de verzekeringnemer.

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid
De Vereende Praalwagenverzekering biedt dekking voor schade die u veroorzaakt met of door het voertuig aan personen of zaken. De Vereende verzekert u:

tot € 1.220.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken;
tot € 6.070.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen.

Wat betaalt u aan premie?
De premie in 2019 bedraagt € 127,50 per object per optocht. 
 
U bent verzekerd voor ongevallen
Met de ongevallendekking op de Praalwagenverzekering van de Vereende bent u verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen. Rijden er meer dan 10 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast. De Vereende biedt een keuze uit twee combinaties:
 
Combinatie 1 
De verzekerde bedragen luiden per persoon:
A. Overlijden € 10.000
B. Blijvende algehele invaliditeit € 20.000
D. Dokterskosten (subsidiair) €   1.000
 
Wat betaalt u aan premie?
De premie in 2019 voor combinatie 1 bedraagt € 31,25 per object per optocht.
 
Combinatie 2 
 De verzekerde bedragen luiden per persoon:
A. Overlijden € 20.000
B. Blijvende algehele invaliditeit € 40.000
D. Dokterskosten (subsidiair) €   2.000
 
Wat betaalt u aan premie?
De premie in 2019 voor combinatie 2 bedraagt € 62,50 per object per optocht.
 
Alle hierbovengenoemde premies zijn exclusief € 15 poliskosten en assurantiebelasting. U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie. Verzekert u 5 of meer objecten tegelijk op 1 polis? Dan krijgt u 10% korting over de hele premie.  

Documenten

Aanvraagformulier Praalwagenverzekering

Voor het aanvragen van de praalwagenverzekering van De Vereende print u het aanvraagformulier uit en stuurt u deze volledig ingevuld en ondertekend naar Acam. Mailen mag uiteraard ook. 

Algemene voorwaarden Acam Assurantiën B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door ACAM gedane hypotheekaanbiedingen,-offertes en -acceptaties daarvan en/of door ACAM gesloten overeenkomsten waarbij ACAM zich verplicht of de uitvoering van een opdracht.

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.

Verklaring Technische Deugdelijkheid

Als het kenteken is afgemeld bij de RDW of als het trekkend voertuig geen tractor is of geen kenteken heeft is een verklaring van technische deugdelijkheid nodig.