Deze verzekering kan op velerlei manieren worden ingezet. 

Dekking van een uitkering voor het nabestaandenpensioen, als zekerheid voor een bank bij hypotheek of krediet, voogdijpolis of los als alternatief voor uitvaart en onvoorziene bijkomende kosten na een overlijden.

Voor elke oplossing maken wij een inventarisatie conform uw wensen en behoeften.
De premiestelling is afhankelijk van uw geslacht, leeftijd, en uiteraard uw gezondheidstoestand.

Er is een grote verscheidenheid in maatschappijen en tarieven.

Onze verdiensten op dit product wordt vooraf met u besproken.

Documenten

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

U wilt een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico's en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
- Heeft u de verzekering nodig?
- Hoeveel premie betaald u voor de verzekering?
- In welke situaties keert de verzekering uit?
- In welke situaties keert de verzekering niet uit?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.