Niet alleen in het verkeer maar ook in en rond het huis gebeuren ongevallen die tot financiële problemen kunnen leiden. De verzekering kan bij ernstig letsel niet het lichamelijke maar wel het financiële leed verzachten. Door het ongeval kan met voor onvoorziene uitgaven komen te staan. Zoals financiering van een hulp in de huishouding, aanpassingen in en om de woning, prothesen etc. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk en komen in sommige gevallen terug.

In geval van blijvende invaliditeit of overlijden van de kostwinner kan er ook nog sprake zijn van een vermindering van het inkomen. U kunt deze financiële problemen voorkomen door het sluiten van de ongevallenverzekering. Daarmee wordt een uitkering gegarandeerd bij blijvende invaliditeit of  overlijden.

U kunt kiezen uit een verzekering alleen voor uw hele gezin, alleen uw kind(eren) of alleen voor u.

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.