Niet elke oudere auto valt onder de noemer Klassieker. Verzekeraars hanteren ten behoeve van haar klassiekerverzekering vaak de volgende definitie voor een klassieker of oldtimer:
Een klassieker is een auto of motor die minstens 25 jaar oud is en waarmee niet meer dan 7.500 kilometer per jaar wordt gereden. Het is geen vervoermiddel waarmee u bijvoorbeeld dagelijks naar het werk rijdt.

Voor een gering bedrag heeft u een prima WA-verzekering. Indien u minder dan 5.000 kilometer per jaar rijdt dan ontvangt u vaak een korting op de premie.

Natuurlijk kunt u de verzekering van uw oldtimer ook uitbreiden met een volledig-cascoverzekering. U heeft dan ook dekking voor aanrijdingsschade en schade door vele andere gebeurtenissen zoals diefstal en brand. Meestal is een eigen risico van toepassing.
Om voor de Volledig Cascoverzekering in aanmerking te komen, dient er voor de auto een taxatierapport van een erkend taxateur overlegd te worden. Een taxatie dient eens per drie jaar plaats te vinden. De taxatiekosten komen voor uw rekening.

U doet er verstandig aan om vooraf bij uw verzekeraar te informeren of de taxateur erkent wordt door de verzekeraar!

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.