Als u een bromfiets koopt bent u verplicht een bromfietsverzekering af te sluiten. Dit is snel te doen, maar let op dat u de juiste keuzes hierbij maakt. Er zijn talloze verschillende bromfietsverzekeringen en de keuze hangt bijvoorbeeld af van het type bromfiets (automaat, schakelbrommer, snorfiets), uw leeftijd en het aantal schadevrije jaren dat u hebt opgebouwd. De verzekeraars baseren hun premie op bovenstaande kenmerken.

Het verzekeren van de bromfiets op naam van ouders lijkt aanlokkelijk maar let daarbij goed op de kleine lettertjes. Bij schade veroorzaakt door een bestuurder jonger van de verzekeringnemer varieert het namelijk per verzekeraar of en wat de verzekeraar bij de verzekeringnemer gaat verhalen. Dit kan zijn een eigen risico van bijvoorbeeld € 250,- tot € 2.500,- maar er zijn voorwaarden waarbij de verzekeraar zich het recht behoud alle schade bij de verzekerde te verhalen! 

Aanvullende verzekering(en)
U kunt aanvullend op de bromfietsverzekering voor de bestuurder en eventuele passagiers een ongevallen opzittendenverzekering afsluiten. Deze verzekering keert een vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval met de brommer. Deze verzekering is niet verplicht. 

Documenten

Dienstenwijzer - Privacy statement

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor.

Privacy Statement
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.