De polis geeft een uitkering in natura of geld voor de kosten van een begrafenis of crematie af te dekken.
Denk u bij de kosten welke een crematie of begrafenis met zich meebrengt ook aan de gemeente waar u woont en de wensen welke iemand heeft voor een begrafenis of crematie.

De verzekering kenmerkt zich door een lage premie voor een langere looptijd.
Naast individuele polissen kennen wij ook gezinspolissen.

Onze verdiensten op dit product wordt vooraf met u besproken.

Documenten

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

U wilt een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico's en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
- Heeft u de verzekering nodig?
- Hoeveel premie betaald u voor de verzekering?
- In welke situaties keert de verzekering uit?
- In welke situaties keert de verzekering niet uit?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.