Photo Credit: nffcnnr Flickr via Compfight cc

Een inboedelverzekering biedt in de grote lijn dekking voor risico's welke flinke financiële gevolgen voor u kunnen hebben. Denk daarbij aan bijvoorbeeld waterschade, brandschade, ontploffing en blikseminslag.

Met de jaren is onder druk van concurrentie de inboedelverzekering steeds uitgebreider geworden en zijn zelfs de schades met relatief weinig financiële impact verzekerd. Denk hierbij aan het brandgaatje in tafelkleed. Blouse die aan de strijkbout is blijven hangen.

Tot aan verzekeraars die het doen voorkomen dat nagenoeg ALLES verzekerd is. Maar aan de andere kant bij bovengemiddeld claimen wel zonder pardon de verzekering opzeggen en u vervolgens bij een andere verzekeraar nauwelijks nog verzekering kunt afsluiten. Dat ze het zelf in de hand werken met (te) ruime verzekeringsdekking en doelgerichte reclames op tv maakt zo'n situatie extra wrang.

INBOEDELVERZEKERING IS GEEN ONDERHOUDSCONTRACT
Als tussenpersoon krijgen wij de meest uiteenlopende schademeldingen binnen. Waar wij binnen de mogelijkheden van de voorwaarden uiteraard onze uiterste best doen om de schade voor u te verhalen is het is goed om te begrijpen dat een inboedelverzekering geen onderhoudscontract is voor normale slijtage van een product of garantie biedt tegen gebreken van een product.

BEHOEDEN VAN ELLENDE
We proberen u te behoeden van de verstrekkende gevolgen door een frauduleuze schade(melding) of soms te adviseren dat het verstandiger is een kleine schade niet in te dienen om het aantal claims op de een verzekering binnen de bandbreedte te houden.
Niet ten gunste van de schadecijfers van de verzekeraar, maar voor u!

Ook dat omhelst de dienstverlening van een goede assurantietussenpersoon.

Door Mathieu op 15-02-2017