Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek wordt geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft.

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteen brand is een feit. De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag: smoort u uw kachel teveel, d.w.z. dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra afvalstoffen vrijkomen. Daardoor kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen "trek". Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk. Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende delen.

Schoorsteenbrand
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. 
Vroeger namen verzekeraars een verplichting op in de verzekeringspolissen dat u de schoorsteen jaarlijks moest laten vegen. De letterlijke verplichting staat niet meer in de polissen (behoudens bij rieten dakbedekking) echter wordt er wel van u verlangd dat u onderhoud pleegt aan uw woning om schades te voorkomen.

Laat u eens informeren bij de specialisten zoals Harlekijn haarden & kachels leeuwen en Van Manen haarden & kachels barneveld.

Door Stephan op 26-09-2014