Het lijkt er steeds meer op dat verzekeraars de dekking van inboedelverzekering gaan beperken tot hetgeen waar deze verzekering uiteindelijk voor bedoeld was. 
De particuliere spullen in een woning te verzekeren tegen risico's van brand, waterschade, diefstal, storm, bliksem.....kortom: de risico's die ter zake doen, het afdekken van calamiteiten dus.

De huidige all- risk dekkingen dragen erin bij dat de inboedelverzekering veelal wordt gezien als een polis welke tablets en mobiele telefoons vergoed als deze door onkundig of onhandig gebruik beschadigd raken.
De polis gaat weer terug naar de basis waarvoor deze uiteindelijk bedoeld is.

 

Door Stephan op 20-08-2014