Als er door schade aan de auto sprake is van totaal verlies of diefstal van een elektrische auto en de auto dus vervangen moet worden, dan geldt er mogelijk nog een extra nadeel: het financiele nadeel dat ontstaat als gevolg van de verandering in de fiscale wetgeving namelijk de verhoging van de fiscale bijtelling.

Voorbeeld

Je schaft op 1 januari 2020 zakelijk een nieuwe, elektrische auto aan met een cataloguswaarde van € 35.000. De fiscale bijtelling bedraagt gedurende 5 jaar (2020 t/m 2024) 8% van € 35.000 is € 2.800 per jaar.

Er ontstaat op 1 juli 2021 door eigen schuld een aanrijding en als gevolg daarvan is de auto totaal verloren. Je schaft eenzelfde elektrische auto met eenzelfde cataloguswaarde aan. De fiscale bijtelling voor deze nieuwe auto bedraagt nu 12% van € 35.000 is € 4.200 per jaar.

De extra bijtelling als gevolg van de schade bedraagt per jaar € 4.200 minus € 2.800 is € 1.400. Uitgaande van een inkomstenbelasting tarief van 49,5% moet er per jaar € 693,00 meer belasting betaald worden. Voor de totaal resterende periode van 5 jaar (van 1-7-2021 tot 31-12-2024) is de totale, extra belasting 3,5 jaar maal € 693,00 is € 2.425,50.

Het totale financiële nadeel als gevolg van de hogere fiscale bijtelling door de schade bedraagt in dit voorbeeld dus € 2.425,50.

 

Als de auto totaal verloren gaat door toedoen van een ander, dan kan dit financiele nadeel net als iedere andere daadwerkelijk geleden schade, verhaald worden op die schadeveroorzaker. Maar als je de schade zelf hebt veroorzaakt, dan is het maar net de vraag of er dekking is op de cascoverzekering van de auto. Standaard is dit financiele nadeel namelijk niet meeverzekerd.

Er zijn enkele verzekeraars die dekking bieden voor deze schade. Ben je in bezit van een elektrische auto én wil je informatie over deze verzekering neem dan contact op met een van onze specialisten.

Door Mathieu op 22-04-2021