Photo Credit: Alex E. Proimos via Compfight cc

De vijf verschillen tussen een budgetpolis en een gewone basisverzekering:

1. Prijs:
De premie is lager dan een gewone basisverzekering. Dit verschil kan oplopen tot honderden euro’s per jaar als meerdere gezinsleden (boven de 18 jaar) zo’n polis hebben.

 

2. Beperkt aantal zorgverleners:
Het aantal gecontracteerde zorgverleners is beperkt. Als verzekerde kunt u dus niet bij alle zorgverleners terecht. Daarom is het belangrijk om vooraf te controleren of vaste zorgverleners en het ziekenhuis in de buurt gecontracteerd zijn. Controleer dit ook voor andere veel gebruikte zorgaanbieders zoals de fysiotherapeut, logopedist en psycholoog.

Wanneer u een zorgaanbieder bezoekt die niet onder contract staat bij uw zorgverzekeraar, is de kans groot dat u zelf 20% tot 50% moet betalen, bovenop het verplichte eigen risico.

 

3. Alleen spoedzorg:
Voor spoedzorg kunt u in elk ziekenhuis terecht en worden de kosten volledig vergoed.  Indien echter verdere behandeling nodig is, dan wordt dit slechts voor 100 % vergoed als het ziekenhuis gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar!

 

4. Internet-apotheek:
Sommige budgetpolissen verplichten hun klanten om hulpmiddelen of medicijnen via internet-apotheken te bestellen. Check ook of uw huisarts hieraan meewerkt. Soms weigert een huisarts of specialist namelijk om herhaalrecepten naar een internet-apotheek te sturen. In dat geval draait u dan meestal zelf voor de kosten op.

 

5. Alles online:
Aanbieders van budgetpolissen werken meestal via internet. Niet alleen het indienen van declaraties, maar ook het stellen van vragen kan dan alleen online.
De voorwaarden van een polis kan jaarlijks worden gewijzigd. Controleer dus ruim op tijd of uw vaste zorgverleners nog steeds onder contract staan bij uw zorgverzekeraar.

Om verrassingen te voorkomen kunt u het beste voor een volledige restitutie-polis kiezen.

 

De voordelen van een restitutie-polis op een rijtje:

  • U heeft volledige keuzevrijheid uit alle zorgverleners in Nederland.
  • U ontvangt 100% vergoeding bij alle zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft.
  • U ontvangt 100% vergoeding van het standaardtarief bij zorgverleners waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft.

 

Een andere manier om te besparen is het verhogen van uw eigen risico. Hierdoor zal premie een stuk lager uit vallen. Zet het premieverschil op een spaarrekening, waardoor u eventuele onvoorziene kosten toch kunt opvangen.  Uiteraard kunt u voor een spaarrekening terecht bij onze RegioBank!

Ga naar acam.nl/zorgvergelijker voor een advies op maat!

Door Nicolien op 09-12-2014