Appels met peren vergelijken

Photo Credit: hiropiro. via Compfight cc

Er lijkt in verzekeringsland een nieuwe trend te ontstaan; de abonnement verkopers.

Wat is belangrijker: het binnenhalen van een abonnement of het verstrekken van een goed advies voor langere termijn?

Met een laptop onder de arm en een rekenprogramma van een serviceprovider wordt er binnen 10 minuten een netto premie berekend, die logischerwijs altijd goedkoper lijkt dan de premie van de verzekeraar inclusief de provisie.

Het abonnement wordt erbij verkocht, welke apart geïncasseerd wordt, want de premie incasso gaat via de verzekeraar. Weinig inspanning en makkelijk te verkopen. In de tijd waar de gemiddelde Nederlander toch kritisch naar zijn of haar portemonnee kijkt, is er dus een makkelijke trigger. Lijkt goedkoper….....want men moet natuurlijk de abonnementskosten wel bij de maandelijkse verzekeringskosten optellen en van vergelijkbare producten uitgaan.

Men benoemt zichzelf als "echt" onafhankelijk. Nu is de term onafhankelijkheid niet gebonden aan abonnementen, zoals men wil doen laten geloven. De tussenpersonen welke op provisie basis werken zijn net zo onafhankelijk. De provisieverdiensten zijn voor alle tussenpersonen gelijk ongeacht de verzekeraar.

Daar waar er een productie- of aandelenbelang van een verzekeraar aanwezig is, is er pas sprake van afhankelijkheid. Dit geldt zowel voor de abonnement verkopers als de tussenpersonen. 

De afhankelijke bemiddelaar moet dit (wettelijk verplicht) bekend maken in haar Dienstenwijzer. De tussenpersonen aangesloten bij de belangenvereniging Adfiz kennen zelfs een verbod op dit verzekeraars- of productiebelang.

Controleer dus of uw tussenpersoon bij een branchevereniging, zoals Adfiz is aangesloten. Daarnaast is de nazorg, die je middels een abonnement apart moet kopen, een verplichting die een tussenpersoon sowieso heeft bij de schadeverzekeringen, dus waarom zou je ervoor betalen?

Aan abonnementen kleven altijd eenzijdige voorwaarden; leest u wat daarin staat vermeld over de werkzaamheden en over de aansprakelijkheid van de partij waarmee u zaken doet? Hoe wordt het meerwerk gedeclareerd ? Vaak een tal van zaken die in het huidige provisiesysteem inbegrepen/ingesloten zitten.

Daar waar AFM het woord "klantbelang" heilig heeft verklaard, lijkt men deze abonnement-verkopers gewoon haar gang te laten gaan.

De echte adviseur vergelijkt de in- en outs van de diverse verzekeringen, en bekijkt en overlegt met de klant wat hem/ haar het beste past.

Bij de snelle rekenactie, is de klant niet of nauwelijks op de hoogte van de polisvoorwaarden, de bekende appels met peren vergelijking. De ene all-risk verzekering is zeker niet de andere all-risk verzekering! Hier kunnen de schadeherstelbedrijven over meepraten.

De huidige maatschappij brengt nieuwe verdienconcepten met zich mee, hier is zeker niets mis mee, echter moet het klantbelang centraal blijven staan. We zien vanuit het verleden wat de snelle verkoop van financiële producten met zich mee heeft gebracht en je hoopt dat de branche hier juist iets van geleerd heeft. Uiteindelijk zal de eindklant de werkwijze en de gevolgen zelf eerst moeten ervaren om vervolgens te reageren.

De echt betrokken adviseur neemt u graag aan de hand mee in het woud van premies, polisvoorwaarden en verzekeraars, om voor u de juiste keuze te maken conform uw wensen en behoeften.

Door Stephan op 07-11-2014