Bereken hoeveel u maximaal met NHG kunt lenen
Door middel van de Sneltoets Acceptatie krijgt u een indicatie van wat u maximaal kunt lenen met NHG. In de sneltoets wordt rekening gehouden met de eigenwoningreserve. In het veld 'het bedrag dat u wilt lenen' vult u het totale bedrag van de gevraagde lening in. In het veld 'waarvan gedeelte in Box3' vult u het bedrag in waarvoor u geen hypotheekrenteaftrek kunt krijgen. 

Als u met uw muis een invulveld aanwijst, verschijnt een korte toelichting. 

Let op: de Sneltoets Acceptatie is een sterk vereenvoudigde financiële toets voor de Nationale Hypotheek Garantie. Het verschaft een indicatie omtrent de financiële haalbaarheid. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Documenten

Algemene voorwaarden Acam Assurantiën B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door ACAM gedane hypotheekaanbiedingen,-offertes en -acceptaties daarvan en/of door ACAM gesloten overeenkomsten waarbij ACAM zich verplicht of de uitvoering van een opdracht.

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
- De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
- Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
- Ook moet u de lening terugbetalen. Dan kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
- Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen welke kosten daar ongeveer tegenover staan.