Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Adfiz heeft ongeveer 800 leden die samen ruim 1000 vestigingen hebben in Nederland. Adfiz richt zich op adviseurs en intermediairs die in hoofdzaak actief zijn binnen het vakgebied van verzekeringen, pensioenen en/of financiële planning. Adviseurs die lid zijn van Adfiz zijn professioneel en deskundig en zoeken naar constante verbetering. Zij hechten aan maatschappelijke waardering voor hun werk. De activiteiten van Adfiz richten zich op belangenbehartiging, de verenigingsfunctie, dienstverlening en het keurmerk.

Drie op de vier huishoudens en nagenoeg iedere Nederlandse onderneming heeft één of meer verzekeringen afgesloten via een intermediair. Bij elkaar gaat € 40 miljard premie via het intermediair. Dat is meer dan de helft van alle schade-, leven- en zorgpremies in Nederland. De leden van Adfiz bieden samen werk aan 15.000 mensen en bedienen zo’n 7 miljoen relaties. Het marktaandeel van de Adfiz-leden in de intermediaire distributie is ongeveer 50%.

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich aan gedragscodes op het gebied van onder meer onafhankelijkheid van advies en integriteit.

Adfiz