Acam Assurantiën BV breidt haar dienstenpakket uit met een schadeservice voor mensen die nog geen relatie van Acam Assurantiën BV zijn of hun verzekering elders hebben ondergebracht. 
 
Tegen een gereduceerd uurtarief, kunnen niet-relaties hun schades laten regelen door Acam Assurantiën BV.
 
Mensen die in het verleden gekozen hebben voor bijvoorbeeld een direct writer of bank/tussenpersoon organisatie die zijn opgegaan in een verzekeraar, of bijvoorbeeld werkgevers die via hun collectiviteiten de zaken regelen, kunnen bij een nieuwe schademelding de afwikkeling door ons laten verzorgen.

Verzekeringen afsluiten lijkt tegenwoordig de eenvoudigste zaak van de wereld, helaas ligt de nadruk vaak op de prijs en beseft de klant niet tegen welke polisvoorwaarden het product wordt afgesloten.
Als er dan schade voorvalt, is er toch vaak behoefte aan het persoonlijke contact. Hoe gaat een expert en eventueel contra-expert te werk? Welke rechten en plichten heb ik bij de schadebehandeling?
Relaties van Acam Assurantiën BV maken reeds gebruik van deze dienstverlening doordat zij hun verzekeringspakket via Acam Assurantiën BV hebben ondergebracht.
 
Voorwaarden ACAM Schadehulp:

  • Bestaande schade worden niet in behandeling genomen; wel is er de mogelijkheid tot  een second-opinion;
  • Aanleveren van alle relevante stukken voor het schadedossier;
  • De schadebehandeling betreft een inspanningsovereenkomst;
  • Kosten van schadebehandeling bedraagt € 50,- per uur (excl. BTW), urenspecificatie volgt na afhandeling van het dossier.
  • Betreft polissen die niet via de bemiddeling van Acam Assurantiën BV reeds tot stand zijn gebracht.